eBankNet
Logo
Przed zalogowaniem
 • Sprawdź czy używasz szyfrowanego połączenia
  1. Czy adres rozpoczyna się od "https://" ?
  2. Czy w oknie przeglądarki widoczna jest ikona kłódki oznaczająca połączenie szyfrowane?
 • Zweryfikuj certyfikat strony (np. klikając na kłódce)
  1. Czy certyfikat został wystawiony dla właściwej domeny (adresu)
  2. Czy certyfikat jest ważny?
 • Film na temat bezpieczeństwa kliknij tutaj
Bezpieczeństwo
 • Chroń swoje hasła!
 • Nie udostępniaj nikomu haseł jednorazowych;
 • Nie odpowiadaj na e-maile zachęcające do ujawnienia danych i haseł;
 • Podawaj hasła wyłącznie aby autoryzować transakcję;
 • Nie podawaj haseł na stronie bez certyfikatu;
 • Zanim podasz hasło - sprawdź certyfikat strony;
 • Nie udostępniaj narzędzi umożliwiających przejęcie kontroli nad urządzeniem;
 • Zawsze aktualizuj oprogramowanie antywirusowe i systemowe
 • Więcej na temat bezpieczeństwa kliknij tutaj
Komunikaty
Informujemy, iż Małopolski Bank Spółdzielczy nie wykorzystuje narzędzi zdalnej pomocy przy użyciu pulpitu zdalnego w kontaktach Bank-Klient. Jednocześnie Bank ostrzega, że wszelkie próby wykorzystania usługi tego typu w celu udzielenia pomocy Klientom mogą być próbą ataku socjotechnicznego w celu wyłudzenia środków.